Współpraca ze Stowarzyszeniem IPA

IPA w naszej szkole

 

W dniu 03 września 2014r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA Region Kędzierzyn-Koźle a Publiczną Szkołą Podstawową Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie, na mocy którego Stowarzyszenie będzie:

 

 

 • Propagować i przeprowadzać działania dot. bezpieczeństwa ogólnie pojętego.
 • Współorganizować zajęcia w ramach Programu Pracy Profilaktyczno - Wychowawczej dotyczącego walki z przemocą i agresją wśród małoletnich, wdrażanego przez SP Nr 6.
 • Wspomagać najbardziej zagrożonych uczniów demoralizacją społeczną.
 • Rozwijać współpracę w sferze socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej.

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Kędzierzyn-Koźle prowadzi stałą współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach której prowadzi zajęcia edukacyjne w utworzonej klasie Spartan:

 • naukę pierwszej pomoc
 • reagowanie w sytuacjach kryzysowych (pożar, wypadek)
 • elementy musztry
 • zajęcia w terenie
 • wybrane techniki samoobrony
 • zajęcia na basenie
 • wycieczki
 • festyny

 

Ponadto propagowane i przeprowadzane są działania dot. bezpieczeństwa ogólnie pojętego, współorganizowane są zajęcia w ramach Programu Pracy Profilaktyczno - Wychowawczej dotyczącego walki z przemocą i agresją wśród małoletnich, wdrażanego przez PSP Nr 6. Stowarzyszenie wspomaga najbardziej zagrożonych uczniów demoralizacją społeczną, rozwija współpracę w sferze socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej.

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu
  ul. Stalmacha 20
  47-220 Kędzierzyn-Koźle
 • 77 48 32 952

Galeria zdjęć