Zapisy do klasy pierwszej - 2018/2019

===============================================================================================================================================================

 

26 marca 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Rejestracji należy dokonywać w systemie informatycznym pod adresem:

 

http://kedzierzynkozle.podstawowe.vnabor.pl

 

Po zalogowaniu się i wprowadzeniu danych należy wydrukować wniosek oraz ewentualne załączniki (dot. kryteriów przyjęcia) i dostarczyć do sekretariatu szkoły (budynek - ul. Stalmacha 20 lub budynek - ul. 1Maja 3)

Szkoła udziela pomocy w dokonaniu rejestracji w systemie informatycznym oraz w drukowaniu potrzebnej dokumentacji:

800 - 1500: sekretariat

1500 - 1700: dyżurujący nauczyciele

     


 

1. Do klasy szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

 • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców
 • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

 

   zgodnie z obowiązującym Regulaminem rekrutacji

 


 

2. Zapewniamy dzieciom nowoczesne i przyjazne warunki do wszechstronnego rozwoju:

 • opiekę w świetlicy szkolnej (w godz. 615-1600) i popołudniowej (w godz.   1500-1900​)
 • naukę pływania
 • zajęcia sportowe
 • języki obce od klasy pierwszej
 • różnorodne koła zainteresowań
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia z logopedą
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną

 

oraz wspieramy je organizując:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia dla dzieci dyslektycznych
 • pomoc w odrabianiu lekcji (świetlica popołudniowa)


 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu
  ul. Stalmacha 20
  47-220 Kędzierzyn-Koźle
 • 77 48 32 952

Galeria zdjęć